Založ si blog

Živly očisťujú zem! K apokalyptickým záplavám v Nemecku

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

Nízke, zvrátené, chorobné a nečisté myslenie vytvára negatívne mentálne energetické mraky, ťaživo a dusivo spätne doliehajúce na svet ľudí. A aby bol tento disharmonický stav uvedený aspoň čiastočne do harmónie, prichádza na scénu prírodná inteligencia, stojaca za spravovaním živlu vetra a vody, aby rozohnala a spláchla tieto negatívne mentálne energie a mohlo sa opäť normálne žiť a dýchať.

Na Morave bola k očiste využitá sila vetra a v Nemecku sila vody. Voda v podobe dažďa v jemnejšej úrovni zmyla mentálnu špinu a následne v podobe záplav spláchla všetok mentálny kal tak, ako keď sa splachuje odpad do stoky.

Že to ľuďom spôsobilo obrovské škody je ich vlastnou vinou, pretože oni sami túto negativitu vnútorne dlhodobo živili a produkovali. A pretože aj myšlienky sú energie a podľa základného fyzikálneho zákona sa žiadna energia nestráca, ani táto energia sa nestratila, ale stále rástla, hustla a dusila svet, až nakoniec musela byť inteligenciou prírody zlikvidovaná za pomoci živlu vody. No a tento text vznikol práve preto, aby sa podobné nešťastia nemuseli viac opakovať.

Odchádzajúca premiérka Angela Merkelová povedala o povodniach v Nemecku, že ide o dôsledok klimatických zmien. Tieto jej slová však jasne poukazujú na v úvode spomínané, úzke prepojenie ľudskej myšlienkovej negativity s klimatickými zmenami, a následne s prírodnými katastrofami.

Negatívne klimatické zmeny sú dôsledkom životného štýlu, životnej filozofie a hodnotovej orientácie obyvateľstva. Sú dôsledkom materialistického svetonázoru, zameraného iba na hmotné snaženie. Hmotné užívanie je vnímané ako hlavný zmysel nášho života. Človek pracuje preto, aby zarábal peniaze a za zarobené peniaze si potom mohol zodpovedajúcim spôsobom užívať. A ak budeme mať dosť peňazí, môžeme s ich pomocou prežiť raj už tu na zemi. Žiadneho Stvoriteľa, či duchovno k tomu netreba.

Klimatické zmeny sú dôsledkom nesprávneho ľudského myslenia! Sú dôsledkom jeho materializmu, konzumu, sebectva, bezbožnosti, nemorálnosti, chamtivosti a bezbrehého drancovania prírody. Sú dôsledkom jeho fixácie iba na chladnú rozumovú racionalitu.

A hoci je v Nemecku a všade inde na západe navonok všetko čisté a usporiadané, vnútorne je to postavené na chorých, skrivených, falošných a nesprávnych základoch. Vnútorný myšlienkový a hodnotový svet ľudí stojí na nesprávnych základoch, pretože v ňom niet ničoho vyššieho, vznešenejšieho a ušľachtilejšieho, čo by matériu presahovalo. Niet v ňom túžby po výšinách ducha a potrebe blízkosti Stvoriteľa.

Negatívne, materialistické a konzumné vnútorné naladenie súčasného ľudstva spôsobuje negatívne klimatické zmeny, a zároveň formuje negatívne mraky mentálnej energie, ktoré spätne ešte viac dusia myšlienkový svet ľudí a zabraňujú prúdeniu sviežejších a čistejších energií.

Všetka táto mentálna špina je jasne vnímaná inteligenciou, spravujúcou svet prírody, ktorá zabezpečuje harmonické fungovanie sveta. A v momente, kedy mentálna špina dosiahne svojho kulminačného bodu, začne prírodná inteligencia automaticky pracovať na jej odstránení, aby zlé energie ľudstvo nadobro neudusili.

Ako všetci vieme, voda má očistný charakter. Voda umýva a očisťuje. Nie len v úrovni najhrubšej hmoty, ale aj v úrovni hmoty jemnejšej.

A tak sa dialo aj v tomto prípade. Inteligencia prírody, spravujúca vodný živel, ktorú starí Rimania nazvali Neptúnom, dala svojim trojzubcom povel k prudkému očistnému dažďu, a dážď začal zmývať všetku ľudskú mentálnu špinu. O tom, že jej bolo obrovské množstvo svedčí fakt, že v Nemecku spadlo na meter štvorcový za dvadsaťštyri hodín až 120 litrov vody. Je to niečo výnimočné, k čomu dochádza raz približne za sto rokov. Jedna zo starších obyvateliek povodňami postihnutej oblasti v Nemecku povedala, že miera devastácie je väčšia, ako po druhej svetovej vojne. Povedala, že mnohí ľudia prišli úplne o všetko, čo po celý život nadobudli. Voda vzala všetko, pretože miera skazy býva vždy priamo úmerná miere negativity, ktorú ľudia vnútorne vytvorili a sformovali.

Voda však vzala všetko aj na mentálnej úrovni! Vzala so sebou i bezbožnosť, i materialistickú konzumnú nenásytnosť a ukázala falošným spôsobom mysliacemu ľudstvu, že existuje vyššia Moc, ktorá má úplne iný názor na to, ako je treba správne žiť a aké sú správne hodnoty. Ukázala im nutnosť pokory a úcty pred vyššou Mocou, ukázala im, že všetko čo je ľuďmi postavené na nesprávnych základoch môže byť šmahom ruky zničené, a že potom bude treba začať budovať odznova, na novom základe a na nových, duchovnejších hodnotách.

O tom, že je to tak a že voda nevzala so sebou len najhrubšiu matériu, ale aj to vnútorne myšlienkovo nesprávne svedčí fakt, že pri podobných prírodných nešťastiach sa zrazu akoby zo zabudnutia odkiaľsi vynorí otázka existencie Stvoriteľa a jeho spravodlivosti. Vynorí sa otázka hľadania skutočného zmyslu ľudského života. Dážď zmyl a voda odplavila to doterajšie nesprávne a skrivené, vyčistila priestor a dala možnosť k budovaniu toho lepšieho, ušľachtilejšieho, duchovnejšieho a správnejšieho.

Pri pohľade na drsnú realitu povodňami spustošeného Nemecka sa vo mne vynorili drsné slová Biblie, ktoré hovoria: „Ak budete plniť Vôľu Najvyššieho a pôjdete jeho cestami, jeho požehnanie sa bude vznášať nad vami a vaša zem rozkvitne. Ak ale budete ignorovať Vôľu Najvyššieho a pôjdete svojimi vlastnými cestami, dopadne na vás jeho trest a vaša zem bude spustošená tak, že z toho budú zdesení i vaši najväčší nepriatelia.“

Ani najväčší nepriatelia Nemecka na sklonku jeho neslávnej tretej ríše nezničili súčasnú oblasť povodní tak, ako to urobila z Vôle Pána prírodná inteligencia, spravujúca živel vody! Táto prírodná inteligencia, Rimanmi nazvaná Neptún, ktorá kedysi umožnila prejsť Mojžišovi Červeným morom suchou nohou, táto inteligencia v súčasnosti očisťuje celú Európu od všetkého ľudsky mentálne negatívneho a falošného, čo sa tu nahromadilo. Všetko je spláchnuté v očistnom kúpeli a deje sa tak nie len v Nemecku, ale aj v Belgicku, vo Francúzsku, v Rakúsku, a nie tak intenzívnym spôsobom i v Česku a na Slovensku.

Náš svet je očisťovaný, aby mohol mentálne začať budovať na novom základe! Na základe priority hodnôt ducha! Na základe úcty a bázne pred Stvoriteľom, prejavujúcej sa ani nie tak chodením do kostola, ako hlavne rešpektovaním jeho Vôle. Náš svet je očisťovaný živlami prírody, aby dostal šancu budovať na novom základe rozvíjania cností, akými sú láska a úcta k blížnemu, spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, dobro, skromnosť, pokora a tak ďalej. Toto je základ, ktorý odolá všetkým búrkam! Ba čo viac, toto je zdravý základ, ktorý spôsobí, že žiadne apokalyptické búrky už neprídu, pretože nebude čo očisťovať.

Skúsme sa totiž čisto hypoteticky zamyslieť nad tým, čo by to spôsobilo, keby ľudia mysleli inak, ako myslia dnes. Keby netvorili mentálne energetické zhluky negatívnej energie, ale naopak, svojim spôsobom myslenia by vytvárali svetlé oblaky pozitívnej energie, ktoré by spätne pozitívnym spôsobom ovplyvňovali mentálny stav populácie. Potom by to s dažďom vyzeralo úplne inak, pretože by prichádzal rovnomerne, v pravý čas a bol by pokojný. Prinášal by iba požehnanie prírode i ľuďom, pretože ľudský vnútorný život by bol požehnaný. Pretože naplno rozvinuté vnútorné dobro nemôže plodiť a prinášať nič iného, ako dobro. Tým by sa naplnili slová Písma, sľubujúce požehnanie všetkým ľuďom čistej, dobrej, spravodlivej a láskavej mysle.

Nemecká vláda na základe apokalyptického rozsahu povodní prehlásila, že urobí všetko preto, aby sa nič podobného už viac neopakovalo. Naplnenie tohto prehlásenia je v moci ľudí, ale vôbec nie tak, ako si to naši súčasníci vo svojej materialistickej slepote a obmedzenosti predstavujú. Nijaké miliardy, vložené do protipovodňových opatrení to nedokážu, pretože príroda bude vždy silnejšia.

Dokáže to len zmena spôsobu myslenia! Dokáže to len snaha o čistý, spravodlivý a bohumilý vnútorný život, produkujúci pozitívne mentálne energie. Jedine v ňom je požehnanie a bezpečie, zatiaľ čo v tom súčasnom nesprávnom, zlom, ateistickom, konzumnom a materialistickom spôsobe myslenia je skaza. Je v ňom skaza, ktorá sa skôr či neskôr so stopercentnou istotou premení v nejakú formu materiálnej skazy, ktorá na nás dopadne preto, lebo v Pánovom stvorení stojíme a myslíme nesprávne.

A ešte pozor! Iste ste si všimli, že pred búrkou vždy spravidla spadne niekoľko kvapiek. Je to niečo ako výstraha. Potom je chvíľu ticho, nič sa nedeje, ale nakoniec sa naplno rozpúta búrka.

Aj tornádo na Morave, aj obrovské povodne v Nemecku, aj povodne v Belgicku, či v Rakúsku sú len prvými kvapkami dažďa, pred obrovskou očistnou apokalyptickou búrkou živlov, ktorá je na spadnutie. Ktorá má priniesť očistenie zeme od všetkých ľudských negatívnych mentálnych energií, ale aj od všetkých ľudských jedincov, ktorí ich produkujú a živia.

A až táto búrka prehrmí, bude zem čistá, nová a svieža. Bude panenskou pôdou pre začiatok nového, požehnaného budovania duchovného človeka prostredníctvom jeho čistých, pozitívnych a bohumilých myšlienok a citov, tvoriacich pozitívne a čisté mentálne energie, spätne podporujúce v ľudstve len to dobré.

Do doby nového a lepšieho ľudstva sa však po veľkej očiste živlov dostanú iba ľudia, ktorí sa o tieto hodnoty usilujú už dnes! Pre ostatných zostane brána zatvorená, pretože už nijaký iný spôsob vnútorného myšlienkového tvorenia nebude mať na zemi viac miesta.

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

27.02.2023

Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“ Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné [...]

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj? 2

02.12.2022

V rozhlasovom vysielaní v predvianočnom období dostávajú často priestor mnohí predstavitelia rôznych cirkví a vierovyznaní. V jednom z takýchto vstupov položila poslucháčka telefonicky otázku prítomnému kňazovi, ako by vysvetlil účinkovanie Ducha pri Ježišovom počatí. Dotyčný povedal, že k vyčerpávajúcej odpovedi by bol potrebný obsiahly a komplikovaný teologický [...]

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

28.11.2022

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera [...]

Andrej Plenkovič

V chorvátskych voľbách zvíťazila strana premiéra Plenkoviča, naznačil exit poll

17.04.2024 19:57

Stredo-pravicová Chorvátska demokratická únia by mohla v 151-člennom parlamente podľa prieskumu obsadiť 58 mandátov.

brusel, polícia, krajná pravica, pravica, konzervatívci

Medzinárodný škandál v Bruseli a veľké víťazstvo euroskeptikov. Konferencia nacionalistov napokon pokračuje

17.04.2024 18:25

Konferencia nacionalistického a euroskeptického tábora sa koná len niekoľko týždňov pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Fico

Fico v júni navštívi Čínu, Eštok o tom rokoval s veľvyslancom

17.04.2024 17:57

Okrem politických konzultácií so svojím rezortným partnerom absolvuje i návštevu vybraných spoločností v Pekingu.

polícia BA

Polícia pátra po nezvestnom 16-ročnom chlapcovi z Banskej Bystrice

17.04.2024 17:56

Polícia vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie o nezvestnom chlapcovi oznámila na linku tiesňového volania číslo 158.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 586
Celková čítanosť: 1693688x
Priemerná čítanosť článkov: 2890x

Autor blogu

Kategórie