Založ si blog

Neprípustné zotrvávanie v nevedomosti a jej ospravedlňovanie

Vždy zbystrím pozornosť, keď sa napríklad v rozhlase hovorí o zásadných otázkach ľudského bytia. Keď sa hovorí trebárs o smrti a o tom, čo je po nej. Keď sa hovorí o Stvoriteľovi a o tom, či existuje alebo nie. Keď sa hovorí o utrpení alebo o zmysle života a podobne. Vždy však bývam z týchto debát sklamaný a rozčarovaný, pretože vo mne budia dojem, že v nich ani tak nejde o pátranie po pravde a po tom, akými veci naozaj sú, ale len o akési, na prvý pohľad obsažné, vyplnenie vysielacieho času. Že v nich nejde o snahu po preniknutí do hĺbky, až k samotnej podstate, ale je to len určité filozofovanie v rozmedzí obvyklej, všeobecne rozšírenej nevedomosti o najzásadnejších otázkach ľudského bytia.

Do podobných debát bývajú pozývaní rôzni hostia, preto odznievajú rôzne názory, avšak konečný záver býva spravidla vždy taký istý. Spočíva v konštatovaní, že ide o veci, ktoré sa my smrteľníci pred smrťou nedozvieme. Že je to všetko veľké tajomstvo, ktoré zostane pre nás navždy zahalené. Že tieto zásadné otázky nemôže tu na zemi nikto uspokojivo a pravdivo zodpovedať. Že všetky ľudské pokusy o to zostanú navždy neúspešné.

Priznám sa, že pri podobných štandardných záveroch takýchto filozofických a náboženských debát pociťujem doslova pobúrenie, lebo to nie je vôbec pravda. Lebo je to len pohodlná lož, ktorá má ľudí ukolísať v ich nevedomom duchovnom spánku, aby v ňom premrhali svoje pozemské životy, a nakoniec odišli na druhý svet v nevedomosti, nehodnej človeka.

Prirovnať túto nevedomosť k nevedomosti zvierat by bolo urážkou zvierat, pretože tie, vzhľadom k svojim možnostiam a schopnostiam, využívajú svojho potenciálu správne a naplno. Ale človek tak nerobí, lebo jeho povinnosťou je byť človekom vedomým. Človekom, ktorý má zodpovedané všetky kľúčové otázky vlastného bytia, a preto kráča svojim životom správne a vedome. A ako plne si vedomý toho, čo ho očakáva na druhom svete, odkladá svoje fyzické telo a vstupuje do ďalšieho štádia svojho bytia.

Keď napríklad chceme v živote vykonávať nejakú odbornejšiu prácu, musíme sa v tomto smere vzdelávať, a to na strednej škole, alebo potom ešte aj na vysokej škole. Stojí nás to teda veľa času i námahy.

Je však smutné a zarážajúce, že súčasní vzdelaní, inteligentní, erudovaní a rozhľadení ľudia nie sú ochotní vyvinúť ani len to najminimálnejšie úsilie na to, aby hľadali a našli odpovede na zásadné otázky, týkajúce sa ich vlastného bytia. V tomto smere ostávajú nevedomými, alebo v lepšom prípade kĺžu iba po povrchu. A svoju lenivosť vážne a intenzívne hľadať, až kým nenájdu, ospravedlňujú tým, že ako už bolo spomenuté, ide o tajomstvá, ktoré počas svojho života nedokážeme nikdy uspokojivo objasniť.

Ale tak to nemá byť! Veď nám bolo predsa jasne povedané, že kto hľadá nájde, kto prosí dostane a kto klope, tomu bude otvorené. A tiež nám bolo povedané, že to bude práve Pravda, ktorá nás vyslobodí. Jedine Pravda nás vyslobodí zo živočíšno materialistickej nevedomosti, nehodnej človeka.

Znamená to teda, že ten, kto naozaj vážne hľadá a úprimne sa snaží odhaliť najzásadnejšie otázky vlastného bytia, týkajúce sa smrti, zmyslu života, utrpenia, existencie Stvoriteľa a podobne, ten musí jedného dňa nájsť. Ten musí jedného dňa dospieť k správnym odpovediam, pretože Zhora, zo Svetla bolo učinené všetko preto, aby našiel. Aby nakoniec dospel k poznaniu Pravdy bytia a k odpovediam na všetky svoje otázky. Na zemi totiž bola ukotvená Pravda, obsahujúca a objasňujúca všetky odpovede.

Ale celé to funguje tak, že dopracovať sa k nej sú schopní iba tí, ktorí naozaj vážne hľadajú. Takí nakoniec aj nájdu, pretože tak je to zasľúbené. Ide tu o účinky zákona, pôsobiaceho v našom univerze. A síce, zákona rovnorodosti, na základe ktorého jedine svojou silnou a vážnou túžbou po Pravde môžeme nadviazať rovnorodý most k Pravde. Jedine po takomto moste sa môžeme k Pravde dostať. Jedine takýmto spôsobom ju môžeme nájsť.

A my ju máme nájsť! My máme vedieť! My máme mať jasno! Najväčšie tajomstvá vesmíru a ľudského bytia nie sú vôbec zahalené, ani skrývané! Sú odhalené a dostupné každému! Človek musí iba chcieť! Človek musí iba opravdivo hľadať, prosiť a klopať. Pravou túžbou po Pravde musí učiniť svoje vnútro Pravde rovnorodé, a na základe tejto rovnorodosti ju potom môže aj skutočne nájsť.

Ak teda zatiaľ nepoznáme mnohé odpovede neznamená to, že by neexistovali a neboli ľuďom dostupné. Znamená to iba, že nehľadáme, neprosíme a neklopeme s takou vážnosťou a intenzitou, aká je požadovaná vesmírnym zákonom rovnorodosti na to, aby sme mohli nájsť, aby sme mohli dostať a aby nám mohlo byť otvorené. Ľudia sú žiaľ v tomto smere laxní, ľahostajní a leniví. A pretože ich hľadanie nie je opravdivé, nenachádzajú! A pretože nenachádzajú, snažia sa svoju duchovnú lenivosť ospravedlniť tvrdením, že tieto veci zostanú pre nás vždy na zemi záhadou a nevysvetliteľným tajomstvom.

To ale Stvoriteľ nechce! Stvoriteľ chce mať vo svojom stvorení ľudí vedomých a znalých! Ľudí, vedome kráčajúcich vlastným bytím, ktorí majú pravdivo zodpovedané všetky zásadné otázky, a preto svoj pozemský život hodnotovo formujú a utvárajú v súlade s týmto poznaním. To ich vedie k šťastiu, radosti a mieru na zemi, i k vedomému, nebojácnemu vykročeniu do inej úrovne bytia po smrti.

Pravda nás vyslobodí! Človeče, splň podmienky vážneho hľadania, prosenia a klopania, ktoré od teba vyžaduje vesmírny zákon rovnorodosti a nájdeš, dostaneš a bude ti otvorené.

Ak ale ty sám tieto podmienky svojou vážnou túžbou po Pravde nenaplníš, nikdy nenájdeš, nedostaneš a nebude ti otvorené. Záhady vesmíru a ľudského bytia zostanú pre teba navždy záhadami, a ty v nevedomosti premrháš svoj život. V nevedomosti zomrieš a v nevedomosti a absolútnej nepripravenosti vstúpiš do novej reality bytia.

Nevedomosť bude tvojim vysvedčením! Vysvedčením toho, že si sa nikdy naozaj vážne neusiloval o pravdivé objasnenie toho najpodstatnejšieho v tvojom bytí, pretože veci oveľa menej podstatné boli pre teba dôležitejšie. Druhoradým veciam si dokázal venovať svoju pozornosť, svoj čas a svoje úsilie, ale Pravda a jej hľadanie ti za to nestálo. Pravda ťa nikdy nezaujímala do takej miery, aby prevýšila tvoj záujem o ostatné, predovšetkým materiálne veci.

A preto sa ti napokon môže stať, že pre tvoj chronický nezáujem budeš od Pravdy naveky odtrhnutý! Budeš oddelený od Pravdy a naveky zavrhnutý, ako nepotrebný stavebný kameň, ktorý sa nehodí do zdravej výstavby toho stvorenia, opierajúceho sa o Pravdu Božiu. Náš vlastný postoj a prístup k Pravde sa nám tak stane požehnaním, alebo prekliatím. Stane sa nám bránou k slobode, alebo bránkou k otroctvu.

V nijakom prípade preto neverte rečiam o tom, že zásadné otázky bytia majú pre nás zostať navždy tajomstvom. Tieto slová sú jedom a alibistickým ospravedlnením vlastnej duchovnej laxnosti, neschopnej a neochotnej vyvinúť takú mieru úsilia o nájdenie Pravdy, ktorá by na základe zákona rovnorodosti človeku umožnila túto Pravdu aj skutočne nájsť.

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

28.06.2022

Pred stáročiami predpovedaná veľká očista nastala! Všetko, čo na nás v poslednej dobe dopadá, je toho svedectvom. Dianie na zemi prudko zovrelo ako voda v hrnci. A zovrelo preto, lebo našu planétu zasahuje zvýšená žiara Pánovho Svetla. Tak, ako v žiare slnka a v horúčave leta dozrieva na poliach všetko k žatve, rovnako aj v žiare Svetla Najvyššieho v nadchádzajúcej [...]

Hviezda súdu prichádza!

23.06.2022

K Zemi sa blíži súd! Jeho priebeh bude závisieť od postoja ľudí. Od toho, nakoľko vo svojom živote stoja alebo nestoja v súlade so Zákonmi stvorenia, čiže v súlade s Božou Vôľou! Čím väčší bude tento súlad, tým menšie negatívne dôsledky bude mať pre našu civilizáciu postupné približovanie sa hviezdy súdu. Skúsme si teoreticky predstaviť, že by sa na Zemi do [...]

TU160M

Rusko už neukáže svoje zbrane Američanom, odstúpilo od dohody

08.08.2022 19:47

Moskva sa nazdáva, že podmienky navrhované Washingtonom by "poskytovali Spojeným štátom jednostranné výhody.

slnečnice, sucho

Francúzsko zasiahla štvrtá vlna horúčav, nedostatok vody sa stupňuje

08.08.2022 19:14

Meteorologický ústav eviduje najhoršiu situáciu od začiatku meraní z roku 1958.

Ukrajina krst kniha rozprávky Múdry slávik

V Bratislave pokrstili knihu ukrajinských rozprávok, pomôže predajcom Nota Bene

08.08.2022 19:01

Ide o reedíciu knižky, ktorá na Slovensku vyšla pred 41 rokmi.

sucho, uroda kukurica, globálne oteplovanie, pole

Situácia so suchom sa zhoršila, extrémne je na 15 % Slovenska

08.08.2022 17:22, aktualizované: 18:09

Extrémne sucho je aj na letisku v Bratislave, v Senici a Spišských Vlachoch.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 580
Celková čítanosť: 1490328x
Priemerná čítanosť článkov: 2570x

Autor blogu

Kategórie