Založ si blog

Najdôležitejšia vec pri koronavírusových opatreniach chýba!

Keď v minulých dobách čelili naši predkovia pandémiám veľkého rozsahu, pristupovali k ním úplne iným spôsobom, než my dnes. Videli v nich totiž v prvom rade podnet k pokániu. Videli v nich výstražne zdvihnutý prst Boží, upozorňujúci ich na to, že robia niečo zle. Že žijú nesprávne a že to treba zmeniť.

Každé pokánie však začína sebareflexiou. Sebareflexiou vo vzťahu k tomu, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a duchovných zákonitostí. Naši predkovia sa snažili v prvom rade poznať práve toto! Práve v tomto sa snažili zjednať nápravu! To bolo ich „proti krízové“ opatrenie číslo jeden!

My sa síce tiež pýtame, čo sme urobili zle, ale nie z hľadiska mravných a duchovných súvislostí, ale len tak, ako vždy z hľadiska materiálneho. Hovorí sa napríklad o čínskych mokrých trhoch a o katastrofálnej hygiene, ktorá tam vládne, ako o možnej príčine vzniku koronavíru Covid-19. Existujú rôzne konšpiračné úvahy, ktoré hovoria že ide o umelo vyrobený vírus, a samozrejme, existujú ešte aj mnohé ďalšie teórie.

Avšak základná otázka, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a rešpektovania duchovných zákonitostí, keď sme nútení niečo podobného prežívať, takáto otázka nikde nezaznieva. Takúto otázku si ľudia dneška vôbec nekladú. Takáto otázka je pre nich bezpredmetná a nemá nijaký význam. Z hľadiska moderného človeka 21. storočia by bolo vyslovene smiešne, keby niečo podobného zaznelo na stretnutiach krízového štábu.

Ale práve táto otázka a odpoveď na ňu je tým najdôležitejším, čo by sme mali vedieť, a čo by malo všade zaznievať. Práve naša sebareflexia vo vzťahu k tomu, čo robíme zle z hľadiska mravnosti, morálky a rešpektovania duchovných zákonitosti vo vzťahu k príčinám vzniku koronavírusovej krízy je tá najzásadnejšia. Práve jej pochopenie a náprava týchto vecí je tým, k čomu sme v skutočnosti krízou tlačení.

Lebo v skutočnosti sa za všetkými možnými a potencionálnymi materiálnymi príčinami skrýva prvotná príčina, ktorou je prekračovanie mravných a duchovných zákonov Toho, bez ktorého Vôle v našom univerze ani len jediný lístoček zo stromu nespadne.

No a my sa teraz pokúsme zo symboliky vonkajšieho diania, súvisiaceho s koronavírusovou krízou vydedukovať a poznať, k čomu konkrétnemu nás jej prostredníctvom tlačí a usmerňuje Vôľa Vyššej Moci.

Skôr ale, než začneme, by sme si mali uvedomiť, že to, čo sa okolo nás deje, nie je vôbec náhodné. Je to vždy zákonité, podliehajúce zákonu príčiny a dôsledku. A vždy to v sebe nesie určitú symboliku.

No a práve reč symboliky predstavuje hlbší rozmer, ktorý zvonka, na základe vonkajších dejov a situácií, preniká do vnútra a poukazuje na vnútorné deje. Jeho cieľom je upozorniť na skryté, vnútorné a skutočné súvislosti vonkajších dejov.

Lebo všetko okolo nás má rozmer vonkajší a viditeľný, ako aj rozmer vnútorný, neviditeľný, ale zásadný. A práve skrytý vnútorný rozmer je tým kľúčovým, čo určuje charakter vonkajších dejov a udalostí. Aký je teda charakter a podstata toho vnútorného, taký je na základe neho charakter i podstata toho vonkajšieho.

Ako sa to prejavuje a čo to znamená v súvislosti s koronavírusom?

Koronavírus kladie na nás všetkých z vonkajšieho hľadiska zvýšené nároky na hygienu a čistou. A to vo forme zvýšenej hygieny rúk, ako aj vo forme ochrany pred zvonka prichádzajúcim rizikom infekcie prostredníctvom nosenia ochrannej rúšky.

Čistota a ochrana! Ak symbolicky zvnútorníme tieto dva podnety, ktoré na nás zvonka kladie koronavírus, dostaneme požiadavku čistoty a ochrany nášho vnútra. To vonkajšie je totiž, ako sme si povedali, odkazom na to vnútorné a je jeho symbolikou. Je odkazom a symbolikou toho vnútorného, o ktoré ide predovšetkým!

A práve to vnútorné máme držať v oveľa väčšej čistote a ochraňovať to pred všetkými negatívnymi vplyvmi. Práve k tomu nás v skutočnosti zvonka smerom dovnútra tlačí koronavírus! To sa nám snaží povedať! To je zámerom a cieľom Vyššej Moci, stojacej za ním!

Ľudská bytosť sa má konečne začať oveľa intenzívnejšie snažiť o čistotu vlastného vnútra a o jeho ochranu pred všetkými zlými, nečistými a negatívnymi vonkajšími vplyvmi. Máme sa už konečne začať viac snažiť o čistotu svojej mysle, o čistou svojich emócií, svojich pohnútok, svojho chcenia, svojej vôle a svojho srdca.

Tlak koronavírusovej krízy nás smeruje k hygiene nášho vnútorného života a k ochrane tejto hygieny, pretože za všetkými jej možnými potencionálnymi materiálnymi príčinami stojí jediná prvotná príčina, spočívajúca vo Vôli Vyššej Moci, ktorá tlačí na ľudstvo, aby sa stalo mravnejším, morálnejším a duchovnejším.

Vonkajšia symbolika koronavírusovej krízy nás smeruje k vnútornej práci na sebe! K životnej nevyhnutnosti vnútornej práce na sebe, spočívajúcej v zachovávaní čistoty nášho vnútra a v trvalej ochrane tejto čistoty! To sa v súčasnosti stáva základnou podmienkou prežitia vo stvorení!

Jedine ten, kto toto pochopí a začne to v sebe aj vnútorne realizovať, jedine ten bude v bezpečí počas súčasnej krízy i počas ďalších udalostí, ktoré budú prichádzať. Len toto môže ľuďom poskytnúť záruku bezpečia! Len vtedy, keď sa budeme snažiť o čistou nášho vnútra a o jeho ochranu pred všetkými nečistými a negatívnymi vplyvmi, len vtedy urobíme pre seba maximum! K tomuto nás tlačí súčasné dianie, o ktorého najvnútornejšom duchovnom rozmere ľudia nič nevedia a nechcú nič vedieť.

Pretože všetky slová, nabádajúce ľudí k duchovnému obrodeniu, čiže k tomu, aby sa stali lepšími, čistejšími, spravodlivejšími a duchovnejšími sa ukázali byť ako kontraproduktívne, nadišiel čas činov. Už nie slová, ale reálne dianie nás bude bolestivo presviedčať a tlačiť k tomu, aby sme sa stali v prvom rade vnútorne, a potom i navonok lepšími, spravodlivejšími a duchovnejšími. A tento tlak udalostí a vonkajšieho diania sa bude stupňovať do takej miery, že ľudia budú donútení vstúpiť do svojho vnútra a urobiť si v ňom konečne poriadok. Urobiť si v ňom poriadok, očistiť ho a už potom trvalo dbať o jeho čistotu a trvalo ju ochraňovať.

Jedine takýto ľudia budú chránení! Ostatní budú nechránení a vydaní všetkému zlému napospas, aj keby mali rúšku dvadsaťštyri hodín denne a úzkostlivo dodržiavali všetky hygienické požiadavky. Budú nechránení, pretože nechceli pochopiť, že v konečnom dôsledku a v prvom rade ide predovšetkým o hygienu a čistotu ich vnútra a o jej ochranu. Ide o čistou ich mysle, čistotu ich chcenia, ich vôle, ich pohnútok, ich prianí, ich emócií a ich cítenia. Ak toto nemajú sú nečistí tak, ako keby si vôbec nikdy neumývali ruky a nenosili žiadnu ochrannú rúšku. A preto si ich to nečisté nakoniec nájde a zničí ich.

Len ten, kto usiluje o čistotu a ušľachtilosť vlastného vnútra a snaží sa ju trvalo chrániť, len ten môže ochrániť svoje bytie pred skazou. Kto ale takéto úsilie nevyvinie, ten vo veľkom začínajúcom očistnom procese nášho stvorenia svoje bytie nezachráni, pretože jeho vnútorná nečistota ho nakoniec doženie do nešťastia.

Aby k tomu nemuselo dôjsť, treba mať nestále na pamäti toto zásadné ponaučenie: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, lebo jedine to je cesta k mieru a k šťastiu.

To ale znamená, že ak krb svojich myšlienok z akýchkoľvek dôvodov čistý mať nebudeme, pôjdeme cestou katastrof a nešťastí.

Ak teda koronavírusovú krízu aj jej tlak smerom zvonka dovnútra správne pochopíme, a vnútorne zrealizujeme, môže sa nám stať cestou k mieru a šťastiu. Ak však jej tlak vnútorne správne nepochopíme a nezrealizujeme, stane sa nám cestou k nešťastiu a skaze.

Záver: Popri všetkých hygienických opatreniach myslite aj na čistotu vlastného vnútra.

Jasnovidnosť! Nemá len klady, ale aj zápory! Pozor na ne! 2

22.10.2020

Kto má nejakú schopnosť, nie je zároveň vševediaci. V nijakom prípade nie je dokonalou bytosťou, ktorá sa spolu so svojimi výnimočnými schopnosťami stala aj zároveň vlastníkom výnimočnej múdrosti a výnimočného poznania. Toto sú dve úplne rozdielne veci a nie je možné ich v nijakom prípade spájať. Medzi najtragickejšie omyly jasnozrivých ľudí však patrí falošná [...]

Koronavírus! Problém oveľa zásadnejší, než sme predpokladali!

19.10.2020

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá. A paradoxne, ich konštatovanie je vo svojej jednoduchosti oveľa bližšie k pravde, ako všetky fundované hodnotenia politikov, zdravotníkov a [...]

Jasnovidnosť! Nemá len klady, ale aj zápory! Pozor na ne!

15.10.2020

Ak je niekto jasnovidný, ľudia naňho pozerajú so značnou úctou, pretože v ňom vidia niečo výnimočné. Niečo, čo len tak hocikto nemá. Ako prvé však musí byť zbúraná práve táto gloriola výnimočnosti, lebo v skutočnosti je úplne normálne, že určité percento populácie má podobné schopnosti. Treba však podotknúť, že je to úplne normálne iba pre ľudí, pre [...]

vakcína, očkovanie, injekcia

Klesá ochota zaočkovať sa proti koronavírusu

24.10.2020 13:00

Kým v apríli by sa bez problémov dalo zaočkovať vyše 40 percent populácie, v septembri už len necelých 24 percent. Prečo?

peniaze, mena, euro, česká koruna

Nedostali ste prídavok na dieťa? Príde neskôr, pre byrokraciu

24.10.2020 11:30

Viacero čitateľov Pravdy sa sťažuje, že v mesiaci október nedostali prídavok na dieťa. Rodičom stredoškolákov a vysokoškolákov totiž ešte nebol vyplatený.

Branislav Gröhling

Vrátia sa žiaci do školských lavíc ešte tento rok?

24.10.2020 11:00

Žiaci sa môžu do škôl vrátiť až po Vianociach. Pripustil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Rozhodnutie by malo padnúť koncom novembra.

koronavírus testovanie

Pribudlo 25 úmrtí. Laboratóriá potvrdili 2890 nových prípadov

24.10.2020 10:20, aktualizované: 10:32

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších až 1061 pacientov. Najmenej nových prípadov pribudlo v Bratislavskom kraji, najviac v Prešovskom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 447
Celková čítanosť: 984384x
Priemerná čítanosť článkov: 2202x

Autor blogu

Kategórie