Založ si blog

Najzásadnejšia informácia dnešných dní! Nepremeškajte ju!

Ak vám niečo tvrdí jeden človek, môžete mu veriť alebo neveriť. Ak vám ale úplne nezávisle na sebe tvrdia to isté dvaja ľudia, bude na tom asi niečo pravdy. A presne takto isto je to aj so závažnou informáciou, o ktorej som často písal vo svojich textoch, a ktorej mimoriadna dôležitosť sa nedávno potvrdila aj z iného zdroja.

O čo ide? Ľudstvo stojí pred niečím tak kľúčovým a tak zásadným, čo tu ešte nebolo. Žijeme v dobe veľkého duchovného zlomu v dejinách našej planéty, o ktorom pár ľudí niečo tuší, avšak ako celok je náš svet v tomto smere absolútne nevedomý.

Aby sme pochopili nadchádzajúce udalosti v ich dejinných súvislostiach, bude sa treba vrátiť k pozemskému pôsobeniu Ježiša Krista. Ten kvôli duchovnej nezrelosti a nedostatočnej chápavosti vtedajších ľudí nemohol povedať ani zďaleka to, čo všetko im povedať chcel, pretože by tomu nerozumeli.

Preto v ďalekej budúcnosti, kedy už bude ľudstvo duchovne zrelšie, zasľúbil príchod pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý už bude môcť zjaviť svetu celú Pravdu, a tým uskutočniť to, čo chcel už Ježiš, ale pre duchovnú nezrelosť ľudí nemohol.

O Kristovom zvestovaní príchodu duchovného pomocníka, prinášajúceho celú Pravdu sa v evanjeliách dočítame toto:

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

A Duch Pravdy skutočne prišiel a daroval ľudstvu svoje Posolstvo, ktoré je naozaj hodné veľkosti zvestovateľa, zasľúbeného samotným Ježišom Kristom.

Žiaľ, hodnotu a veľkosť Posolstva Ducha Pravdy spoznali iba nemnohí, čoho dôsledkom je, že náš svet blúdi aj naďalej v temnotách duchovnej nevedomosti. A čo je zvlášť smutné, v tejto nevedomosti neblúdia iba široké masy, ale aj najrozličnejšie duchovné, ezoterické, jasnovidné a liečiteľské kruhy. Tí z najrozličnejších dôvodov, ale najviac z ješitnosti, prameniacej z presvedčenia o výške vlastného duchovného poznania, nedospeli k Posolstvu Ducha Pravdy a nepoznajú ho.

Tento stav je obžalobou ľudí, neschopných rozpoznávať skutočné hodnoty, prichádzajúce zhora od Stvoriteľa. Trblietavé zrniečka najrozličnejších ezoterických poloprávd sú im totiž milšie, bližšie a pochopiteľnejšie, ako skutočné a pravé duchovné zlato. Duchovné zlato, obsiahnuté v Posolstve Ducha Pravdy, v ktorom je odhalená celá pravda o bytí človeka, o stvorení v ktorom žije i o Stvoriteľovi samotnom.

Hovorí sa v ňom o pravom zmysle nášho bytia i o ceste, ktorú musíme preputovať, aby sme sa dostali do kráľovstva nebeského. Hovorí sa v ňom o najpodstatnejších veciach pre každého z nás, o tom kým sme, odkiaľ prichádzame, kam máme smerovať a čo máme robiť, aby sme nakoniec víťazne zavŕšili svoju púť stvorením.

Hovorí sa v ňom tiež o čase blížiaceho sa súdu a o účte, vystavenom každému jednotlivcovi Stvoriteľom a jeho zákonmi za to, ako žil a o aké hodnoty sa usiloval. Hovorí sa v ňom o tom, ako môžeme prejsť bez úhony Božími mlynmi posledného súdu a byť ako múdre panny pozvaní k novej kvalite bytia na zemi i vo stvorení.

A hovorí sa v ňom ešte o mnoho inom, čoho znalosť je nevyhnutná pre každého z nás, pretože ak ju nebudeme mať, budeme duchovne blúdiť, a nakoniec duchovne zahynieme a prídeme o celé svoje bytie.

Pravda v celej jej komplexnosti, celistvosti a jednoduchosti bola zjavená ľudstvu, avšak masy, ale aj duchovne orientovaní ľudia, stúpenci rôznych náboženstiev, ezoterici, jasnovidci a liečitelia ju nepoznávajú.

To však ale nemôže nič zmeniť na chode diania, blížiaceho sa k našej zemi. Keby sme boli znalými Pravdy, mohli by sme týmto dianím prejsť úplne bez úhony. Kvôli tomu nám bola v správnom čase Pravda darovaná. Ale pretože sme ju nespoznali, budeme sa potácať v ústrety nadchádzajúcim udalostiam nevedomí, a podľa miery našej duchovnej nezrelosti v nich utrpíme väčšiu alebo menšiu škodu. A tí najľahostajnejší a celkom duchovne mŕtvi i definitívnu duchovnú smrť.

Toto je stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, a iba nemnohí o ňom vedia a snažia sa ostatných na to upozorniť. Iba nemnohí majú vedomosť o Duchovi Pravdy, jeho Posolstve a o pravej podstate diania, blížiaceho sa k našej zemi. Ich svedectvo sa však stráca a zaniká v spleti najrozličnejších duchovných prúdov a smerov. Je to hlas jednej strany, ktorému môžeme veriť, alebo neveriť.

Avšak nastáva plnosť času a situácia sa začína meniť! Už neznie len osamotený hlas jednej strany! Už zaznel aj iný hlas, potvrdzujúci tieto fakty a prichádzajúci z úplne iného prostredia! Už tu zrazu máme dva na sebe nezávislé zdroje, hovoriace o tom istom. To je niečo, na základe čoho by mal každý človek spozornieť a začať sa tým vážnejšie zaoberať.

Prvým hlasom je hlas ľudí, ktorí spoznali Ducha Pravdy a jeho Posolstvo, a druhým hlasom je hlas, prichádzajúci z polo vedomých ezoterických kruhov. Je ním hlas známej českej jasnovidky menom Taisha Tauma, ktorá prijíma rôzne zvesti. Túto pani ja osobne nepoznám a chcel by som zdôrazniť, že sa z tohto dôvodu dištancujem od všetkého čo hovorí. Narazil som však na jeden jej videozáznam na facebooku a na ňom dňa 1.7.2020 odzneli tieto slová (od 6. min. 21. sek.):

2021 – Sestoupí mezi vás Duch Svatý. Otevře stavidla k tomu, co nebylo lidem doposud nabídnuto.“ To jsem viděla, ale nevím, jak to mám popsat.

A ti, jenž budou pít z tohoto zřídla, pokročí na své cestě mílovými kroky. Je to skok, přerod, jaký doposud lidstvo nezaznamenalo.“

Ptala jsem se, jestli ani jako ve starých zaniklých civilizacích, jestli se to třeba neopakuje cyklicky. Ne, ani tehdy.

Tu je link na spomínané video: https://www.facebook.com/taisha.tauma/videos/3107363245988819

Ide o predpoveď, ktorá prišla k tejto pani duchovným vnuknutím bez toho, že by vôbec vedela o čo ide. Sama to nechápe a nerozumie tomu, ale bola to nútená zvestovať.

Ešte raz však zdôrazňujem, že od všetkého čo odznelo pred 6. min. 21. sek. a po 6. min. 21. sek. sa ja osobne dištancujem, avšak vyššie uvedenú predpoveď považujem za mimoriadne dôležitú.

Duch Svätý a Duch Pravdy! Necítite v tom podobnosť? Obe mená majú na začiatku slovo „Duch“, čo je svedectvom ich prepojenia. Je to svedectvom úzkeho prepojenia Ducha Pravdy s prichádzajúcim Duchom Svätým! Prichádza k súdu a o súde hovoril Duch Pravdy vo svojom Posolstve. Dva nezávislé zdroje potvrdzujú túto skutočnosť, a to je na zamyslenie. O to viac, že pani Taisha Tauma vlastne ani nevie, o čom hovorí, i keď na druhej strane bola zhora uznaná za hodnú, aby to mohla zvestovať.

Duch Svätý, bezprostredne spojený s poslaním Ducha Pravdy sa blíži k zemi a svet sa zachvel! Bola mu zasadená rana koronavírusu, aby bol donútený zastaviť sa vo svojom slepom materialistickom naháňaní, a obmedzením všetkých aktivít dostal čas na zamyslenie. Dostal čas na prehodnotenie života, jeho zmyslu a jeho hodnotovej orientácie. Materialisticky orientovaný svet utrpel veľký otras a je otázkou, kedy sa spamätá, a či sa vôbec spamätá. K zemi sa čoraz viacej približuje silný tlak duchovného princípu, ktorý bude smerovať chod našej civilizácie do úplne iných koľají. A Duch Pravdy vo svojom Posolstve jasne povedal do akých.

Kto si toho bude plne vedomý, toho bytie bude ďalej pokračovať novým smerom. Kto nie je až taký zlý a skazený, ten bude do nového smeru ohnutý nasilu. A kto je už úplne beznádejne prerastený materializmom, ateizmom, mravnou skazenosťou a mnohými inými neresťami, toho bytie bude zlomené! Zlomené vo vetre mocného prúdenia Svätého Ducha, vynucujúceho bezpodmienečné zachovávanie Vôle Božej na zemi! Vôle Božej, ktorej poznanie veľmi jasne definoval Duch Pravdy vo svojom Posolstve Grálu, aby ju ľudia poznali, mohli jej prispôsobiť svoje bytie, a tým si mohli v nadchádzajúcich udalostiach svoje bytie uhájiť a zachovať.

A hľa, kameň čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným!“

A hľa, kameň Posolstva Ducha Pravdy, ktorý stavitelia cirkví a rôznych ezoterických, jasnovidných a liečiteľských kruhov nepoznali a tým zavrhli, stáva sa kameňom uholným novej duchovnej výstavby na zemi! K zemi sa približuje vznešená Pravda Svätého Ducha, aby na nej zvíťazila a konečne učinila prietrž všetkej ľudskej domýšľavosti na vlastné duchovné poznanie, ktoré v skutočnosti žiadnym poznaním nebolo!

Lebo iba malá hŕstka ľudí bola schopná nájsť pravú, úzku cestu k Svetlu, obsiahnutú v Posolstve Ducha Pravdy, zatiaľ čo všetci ostatní kráčali po širokej ceste falošnej, pokrivenej a nedostatočnej duchovnosti, ktorá je slepou uličkou.

Blíži sa čas, kedy Pravda Pána zvíťazí! A spolu s ňou zvíťazia všetci tí, čo budú s Pravdou spojení, na ňu naviazaní a pôjdu jej cestami. Je preto naozaj najvyšší čas, túto Pravdu hľadať, nájsť a absorbovať do jadra svojej osobnosti, pretože v dnešnej dobe plnosti času niet ničoho iného, čo by bolo dôležitejšie!

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

28.06.2022

Pred stáročiami predpovedaná veľká očista nastala! Všetko, čo na nás v poslednej dobe dopadá, je toho svedectvom. Dianie na zemi prudko zovrelo ako voda v hrnci. A zovrelo preto, lebo našu planétu zasahuje zvýšená žiara Pánovho Svetla. Tak, ako v žiare slnka a v horúčave leta dozrieva na poliach všetko k žatve, rovnako aj v žiare Svetla Najvyššieho v nadchádzajúcej [...]

Hviezda súdu prichádza!

23.06.2022

K Zemi sa blíži súd! Jeho priebeh bude závisieť od postoja ľudí. Od toho, nakoľko vo svojom živote stoja alebo nestoja v súlade so Zákonmi stvorenia, čiže v súlade s Božou Vôľou! Čím väčší bude tento súlad, tým menšie negatívne dôsledky bude mať pre našu civilizáciu postupné približovanie sa hviezdy súdu. Skúsme si teoreticky predstaviť, že by sa na Zemi do [...]

pád, sucho

Letá už trvajú viac ako tri mesiace a sú extrémne suché. Máme ešte šancu na návrat k normálu?

17.08.2022 20:15

Klimatológ SHMÚ Pavol Faško v podcaste denníka Pravda okrem iného vysvetľuje priame dôvody súčasných horúčav na Slovensku.

Pellegrini

Hlas vyzýva premiéra, aby dal hlasovať v parlamente o dôvere vláde

17.08.2022 18:42

Minister financií Igor Matovič podľa Hlasu v stredu predviedol ďalší diel hádok so stranou SaS.

Príbeh: Záhadný telefonát

Dôchodkyňa z Popradu naletela podvodníkovi

17.08.2022 18:10

Splnila do bodky jeho príkazy, keďže si myslela, že je policajt.

Igor Matovič

Opozícia ruší odvolanie Matoviča. Dôvodom je Sulíkov plán

17.08.2022 17:53

Odídenci z extrémistickej ĽS NS verili, že zber podpisov na odvolanie Matoviča prebehne bez problémov. Teraz sa stratégia zmenila.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 580
Celková čítanosť: 1494569x
Priemerná čítanosť článkov: 2577x

Autor blogu

Kategórie