Založ si blog

O kľúčovom význame nenápadných vecí

Existujú veci tak prosté a prirodzené, že si ich vôbec neuvedomujeme. A predsa majú ten najzásadnejší vplyv na celý náš život. To však, že si ich neuvedomujeme a nechápeme ich dôležitosť, z nás robí ľudí nevedomých. Ľudí, nevedomých si tých najzásadnejších skutočností, ktoré nimi samými hýbu.

Aby sme pochopili o čo ide, uveďme si príklad. Trebárs dýchanie. Uvedomuje si niekto v bežnom živote, že dýcha? Dýchanie je na jednej strane niečo mimoriadne nenápadné, ale na druhej strane je to jedna z kľúčových aktivít, alebo potrieb nášho organizmu.

Nejesť vydržíme pomerne dlhú dobu, nepiť vydržíme už kratšie, ale nedýchať vydržíme len zopár minút. A ak je kritický limit z nejakých dôvodov prekročený, okamžite dochádza k nezvratným negatívnym zmenám v našom mozgu.

Prečo o tom hovoríme? Pretože tento princíp platí vo všeobecnosti! Pretože existujú, či už v nás alebo okolo nás aj iné veci, tak prirodzené, tak spontánne, tak samočinne a plynulo prebiehajúce, že si ich vôbec neuvedomujeme, ako by snáď ani vôbec neexistovali. A predsa majú na náš život zásadný vplyv a determinujú ho.

Vezmime si napríklad myslenie. Kto z nás si uvedomuje, že neustále myslí? Myslenie a nepretržité tvorenie myšlienok je rovnako nenápadné a prirodzené, ako dýchanie. Neuvedomujeme si ho. Jednoducho myslíme a hotovo.

Ako však nenápadnosť dychu zaručuje našu každodennú existenciu na fyzickej úrovni, nenápadnosť myslenia a jeho štruktúry určuje našu existenciu a jej charakter na duchovnej úrovni. Naše myslenie a naše myšlienky určujú kvalitu nášho súčasného bytia i kvalitu nášho budúceho osudu. A pretože táto každodenne a nenápadne prebiehajúca myšlienková aktivita je nesmierne dôležitá, pozrime sa na ňu trochu bližšie.

Neustála, neuvedomelá a nevedomá tvorba myšlienok, ktorá v každom z nás prebieha, sa vždy pohybuje v dvoch rovinách. V rovine pozitívnej a v rovine negatívnej.

Bežný človek si neuvedomuje, že neustále myslí, a že smerovanie jeho myšlienok je buď pozitívne, alebo negatívne. A preto sa v jeho myšlienkovom procese nachádza z každého trochu. Nachádzajú sa tam pozitívne i negatívne prúdy, pretože nevedomý človek jednoducho myslí ako príde. Podľa toho, akú má momentálne náladu, podľa toho, čo ho teší, alebo hnevá. Myslí a uvažuje o tom čo vidí, čo počúva, čo číta, pričom ide vždy o nekontrolovanú zmes pozitívneho a negatívneho. Preto sa tomu hovorí nekontrolovaná, alebo nedisciplinovaná myseľ.

A pretože ľudia sú v tomto smere absolútne nevedomí, neuvedomujú si, že pozitívne naladenie mysle a tvorba pozitívnych myšlienok formuje, vo všetkej svojej skrytej nenápadnosti, našu prítomnosť i našu budúcnosť pozitívnym spôsobom. Avšak negatívne naladenie mysle a tvorba negatívnych myšlienok, vo svojej nenápadnosti taktiež formuje našu prítomnosť i budúcnosť, ale žiaľ, negatívnym spôsobom.

A je to skutočne tak, pretože život a osud každého priemerného človeka je poznačený zmesou pozitívnych a negatívnych vecí, ktoré sa mu dejú, a s ktorými je konfrontovaný. Ľudia si však neuvedomujú, že to všetko je len ovocie ich vlastných myšlienok, ktoré neustále plodia.

A ak sa na chvíľu vrátime k dýchaniu, tak aj pri ňom je veľmi dôležité, či dýchame čistý a čerstvý vzduch, alebo naopak, vzduch znečistený smogom, alebo nejako chemicky kontaminovaný. Dlhodobé dýchanie kvalitného, alebo nekvalitného vzduchu bude mať na zdravie nášho fyzického tela buď pozitívne, alebo negatívne účinky. Bude mať za následok buď zdravie a dlhovekosť, alebo chorobu a predčasnú smrť.

A presne takto isto je to aj v duchovnej rovine s našou mysľou. Ak si toto všetko dokážeme uvedomiť a začneme svoje myšlienky vedomejšie usmerňovať pozitívnym smerom, začneme tým pozitívne ovplyvňovať svoju prítomnosť i budúcnosť. A to všetko preto, lebo sme sa stali vedomými! Lebo sme si uvedomili veci, ktoré si väčšina ľudí neuvedomuje! Lebo sme vedome začali usmerňovať svoju myseľ pozitívnym smerom, a tým sme zlepšili kvalitu vlastného života.

Takýto je teda rozdiel medzi človekom vedomým a nevedomým! Ľudia však majú byť vedomými v tých najzásadnejších veciach, ktoré sa ich dotýkajú, pretože ich nevedomosť je človeka nedôstojná! Pretože ich nevedomosť sa podobá nevedomosti zvieraťa. Vyšvihnime sa preto konečne na skutočne ľudskú úroveň a prekonajme súčasnú nedôstojnú úroveň polovedomého zvieraťa.

Toto všetko sa dá veľmi výstižne a stručne zhrnúť do slov: Udržujme krb svojich myšlienok čistý, pretože jedine tak môžeme žiť trvalo vo vnútornom mieri a byť šťastní. Jedine tak sa môžeme stať ľuďmi vedomými, ktorí si uvedomujú tie najprirodzenejšie súvislosti vlastného bytia, a preto ich dokážu správne využiť k svojmu duchovnému i fyzickému prospechu.

A hoci to, čo znamená „udržiavať krb svojich myšlienok čistým“, by mal bez problémov pochopiť každý sám, predsa len si ešte skúsme objasniť, čo to znamená.

Znamená to, že zo svojho vnútra, zo svojho vnútorného života urobíme chrám. A v tomto chráme dáme priestor len tomu, čo je čisté, spravodlivé, čestné, dobré, morálne, láskavé a ohľaduplné. Len takýto druh myšlienok máme v sebe rozvíjať! Všetkému ostatnému zamedzíme vstup do chrámu nášho vnútra, pretože to tam nemá čo hľadať. Nemajú tam čo hľadať myšlienky nečisté, nespravodlivé, nečestné, nedobré, nemorálne, neláskavé a bezohľadné.

A mimoriadne dôležité tiež je, aby sme svoju myseľ udržiavali radostnú! Aby sme vo svojom vnútri nepodliehali smútku, bolesti, úzkosti, strachu, depresii, obavám z budúcnosti a mnohým iným podobným veciam, ku ktorým nás tlačia vonkajšie udalosti. Lebo hoci nič z tohto nezapadá do kategórie „nečisté“, rozhodne to ale spadá do kategórie „negatívne“. Sú to negatívne veci, ktoré zaťažujú našu myseľ a tlačia ju nadol, čím nás pripravujú o vnútornú radosť. Preto by sme im nemali dávať vo svojej mysli priestor, nemali by sme sa nimi vnútorne zapodievať, a nemali by sme ich neustále rozpitvávať a rozvíjať.

Ako výborná pomôcka na udržanie našej mysle radostnou nám môže poslúžiť uvedomenie si účinkov Spravodlivosti Pána, prostredníctvom ktorých každý z nás prežíva práve to, čo prežívať musí a čo mu prináleží. Prežívame to, čo je našim údelom a čo si zaslúžime, aby sme sa zbavili bremena viny, ktorú sme si na seba naložili. To, čo prežívame sa teda deje kvôli nášmu dobru a kvôli oslobodeniu od našich minulých previnení. A to je dôvod na radosť!

Mali by sme preto dbať o to, aby sme si udržali svoju myseľ radostne sviežu. Lebo koniec koncov, práve s takýmto radostným naladením mysle môžeme všetky svoje problémy vyriešiť oveľa ľahšie a efektívnejšie.

Každý z nás sa takmer každodenne stretáva so situáciami, ktoré sú v mnohých ohľadoch nečisté a neradostné. Napriek tomu je našou najzákladnejšou ľudskou povinnosťou udržať si svoje vnútro čisté a radostné. Len tým totiž môžeme pomôcť sebe a nášmu svetu. Len tým môžeme svojim vlastným dielom prispieť k tomu, aby bol náš svet čistejším, svetlejším, lepším a radostnejším.

Nečistou a neradostnou mysľou nepomôžeme ani sebe, ani svetu. Tým len naopak prispejeme iba k tomu, že bude ešte viac nečistý a neradostný.

Znamená to teda, že podľa miery nášho vlastného uvedomenia, a na základe našej vlastnej vnútornej sebadisciplíny, sa môžeme stať buď šíriteľmi svetla, alebo šíriteľmi temnoty.

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

28.11.2022

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera [...]

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj?

18.11.2022

Čo znamená pojem dokonalosť? Dokonalosť je absolútny vrchol všetkého. Je to maximum toho, čo je vôbec možné dosiahnuť. Je to niečo absolútne dokonalé, nad čo už nie je nič iného. To, čo je dokonalé nemožno už nijakým spôsobom meniť, ani vylepšovať, pretože dokonalosťou bol jednoducho dosiahnutý vrchol, nad ktorý niet. S plne adekvátnym opodstatnením možno slovo [...]

Nepretržitý monitoring človeka Stvoriteľom

09.09.2022

Ľudia sú v každej minúte dňa i noci nepretržite monitorovaní. Je zaznamenávané každé naše cítenie, každá naša myšlienka, každé naše slovo i čin. Dávne generácie o tom vedeli, a ako výstrahu pred realitou nepretržitého monitorovania človeka vyššou Mocou, zobrazovali na oltároch svojich chrámov takzvané Božie oko. Bol to trojuholník, v ňom bolo zobrazené oko a z [...]

káčer

Káčer: Aliancii sa zbrane nemíňajú, Ukrajinu musí ďalej všestranne podporovať

29.11.2022 20:11

Potvrdil, že na schôdzke sa bude rokovať aj o možnom prijatí Ukrajiny do NATO.

Armáda / Vojak / Ruskí vojaci /

Do Kazachstanu ušli pred mobilizáciou nielen státisíce Rusov, ale aj miliardy rubľov

29.11.2022 18:34

Väčšina Rusov, ktorí prišli do Kazachstanu po vyhlásení mobilizácie, krajinu už aj opustila.

irán

Pri protestoch v Iráne zabili vojaci už 448 ľudí vrátane 60 detí

29.11.2022 18:19

Údaj nezahŕňa členov bezpečnostných síl, dodala organizácia Iran Human Rights.

Belarus Foreign Minister

Záhadná smrť Lukašenkovho ministra. Pomohla mu na druhý svet ruská tajná služba?

29.11.2022 18:19

Náhle úmrtie Vladimira Makeja, ktorý hlásal, že Bielorusko by si malo udržiavať odstup od Západu i Moskvy, vyvolalo mnohé dohady.