Založ si blog

Otvorte oči, zástupy na námestiach! Bojovali ste za cudzie záujmy!

Bratislavské hotely boli plné zahraničných turistov. To jest profesionálnych zahraničných štváčov a roztlieskavačov farebných revolúcií, zlietajúcich sa ako supy na národy, ktorých vlády potrebujú rozbiť a dosadiť za ne západným záujmom poslušných poskokov. A takzvaní slušní ľudia sa dali k takémuto niečomu prostoducho prepožičať svojou prítomnosťou na námestiach.

Ochránime mimovládne organizácie! Už len táto jediná veta z plamenných prejavov takzvaných osobností na námestí SNP v Bratislave v piatok 16.3. by mala donútiť každého mysliaceho človeka, aby spozornel. Kto je totiž schopný nahliadnuť trochu hlbšie pod povrch, musí si predsa uvedomiť, že každý spieva iba pieseň toho, koho chlieb je!

No a mimovládne organizácie sú z väčšej časti financované práve zo západu. A hoci vyvíjajú aj pozitívnu činnosť, táto pozitívna činnosť je v podstate len zástierkou na to, aby v danom národe a v danej spoločnosti mohli v skrytosti uplatňovať skutočné zámery svojich chlebodarcov, ktoré majú iba málokedy na zreteli prospech daného národa. Takmer vždy je to v jeho neprospech a začína to najskôr ovládnutím verejnej mienky, potom spoločenského diania, následne diania politického, a nakoniec všetko smeruje k úplnému ovládnutiu ekonomiky a hospodárstva. Ak totiž západ vráža svoje peniaze do mimovládnych organizácií, právom očakáva, že sa mu jeho investícia mnohonásobne vráti. A vráti sa mu vždy prostredníctvom zvrhnutia starej, nespolupracujúcej vlády a nastolenia novej, západným záujmom poslušnej vlády.

Ak teda niekto kričí na námestí, že bude chrániť mimovládne organizácie, v skutočnosti kričí, že bude chrániť záujmy západných mocností, ktoré tieto organizácie presadzujú. Záujmy, ktoré sú v náš neprospech, ale všetko navonok vyzerá tak, že je to v náš najväčší prospech a že západ je našim najväčším priateľom pri presadzovaní dobra, demokracie a ľudských práv. A oklamané a zmanipulované davy idú slepo proti vlastnému národu.

„Niet väčšieho otroka ako je ten, ktorý si vo svojom zotročení myslí, že je slobodný.“ povedal Johann Wolfgang von Goethe. Vo vzťahu k protestom za slušné Slovensko je možné parafrázovať Goetheho slová asi tak, že nie je väčšieho otroka, ako toho, ktorý sám bojuje za záujmy svojich otrokárov.

A proti skutočným záujmom vlastného národa idú tiež všetky mainstreamové médiá, pretože aj oni sú v rukách západných vlastníkov a preto aj oni spievajú pieseň toho, koho chlieb jedia. Preto tieto médiá celkom logicky nemôžu bojovať za skutočné dobro slovenského národa, ale jedine za záujmy a dobro tých, ktorí ich vlastnia. I keď sa samozrejme budú neustále biť do pŕs, ako im ide nadovšetko o dobro národa. Ale to je opäť len kamufláž!

A masy, davy, namiesto toho, aby hlbšie uvažovali o všetkých týchto skutočnostiach naivne veria tomu, čo sa im provoplánovo hlása z rečníckych tribún a čím sú neustále každodenne mediálne ovplyvňovaní.

A tento premyslený postup rozoštvávania a polarizovania spoločnosti, smerujúci k protestom, demonštráciám a násilnostiam, zameraným proti vláde daného štátu, ktorá nevyhovuje západným mocnostiam, tento premyslený a efektívne uplatňovaný postup, spúšťajúci takzvané oranžové revolúcie, bol úspešne uplatnený v mnohých krajinách, ako je trebárs Líbyia, alebo Ukrajina. No a v súčasnosti sme ho zažili aj na Slovensku.

Bývalý premiér Róbert Fico hovoril na začiatku protestov celkom otvorene o tom, že scenár diania, ktoré nastalo po vražde novinára a jeho partnerky nie je pripravený doma, ale v zahraničí. A keďže premiér slovenskej republiky má určite prístup k informáciám, ktoré bežní ľudia nemajú, jeho slová museli byť nevyhnutne niečím podložené.

Prezident, ako verný priateľ západu takéto videnie situácie samozrejme poprel a doslovne povedal: „Tieto protesty nebudeme nazývať pokusom o prevrat, riadeným zo zahraničia. Nebudeme okolo občanov šíriť konšpiračné teórie a ani ich inak dehonestovať.“

Všetko je však úplne inak, pretože občania boli naopak dehonestovaní tým, že nepoznali pravdu a vo svojej naivnej predstave boja za vlastné záujmy požadovali predčasné voľby, ktoré však v prvom rade požadoval západ, aby si prostredníctvom novej vlády upevnil svoje mocenské postavenie na Slovensku.

A za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa situácia postupne vyhrocovala až do podpaľačstva a vyhrážania, ako o tom informuje denník „Pravda“ zo dňa 17. marca 2018 vo svojom článku s názvom: „Napätá situácia prerastá do vyhrážok a násilností“.

Píše sa v ňom, že na základe vyhrážok jeho vlastnej osobe, ako i jeho rodine musel požiadať predseda koaličného Mostu-Híd Béla Bugár o policajnú ochranu. Niekto podpálil žilinské sídlo strany Smer a bratislavskú centrálu strany Most-Híd strážili policajti. Riadená nenávisť voči terajšej koalícii teda stále rástla, a postupne sa začínali prejavovať snahy dohnať súčasné protivládne protesty do štádia oranžovej revolúcie ukrajinského typu.

Vráťme sa však späť ku konšpirácii, ktorú pán prezident Kiska zavrhuje a zosmiešňuje, akoby vôbec neexistovala.

Už pred 2000 rokmi povedal Kristus zákonníkom a farizejom, to jest vtedajšej elite židovského národa, že sú ako nabielené hroby. Zvonka síce honosné a veľkolepé, ale vo vnútri plné najrozličnejšej nečistoty.

Tieto slová sú predsa jasným svedectvom toho, že elity nášho sveta vo väčšine prípadov v histórii mali, a až doteraz majú dvojakú tvár. Že na jednej strane majú tú vonkajšiu a príjemnú, tie slová o demokracii a ľudských právach, avšak v skutočnosti sa za ňou skrýva tá najnižšia černota a nečisté úmysly. Tieto Kristove slová sú vyjadrením konšpiratívnej podstaty sveta bohatých, mocných a vplyvných. Sú prejavom ich dvojtvárnosti, ktorú ak neberieme na zreteľ, musíme sa stať nevyhnutne jej obeťami, pretože sme naivne uverili, že určitým kruhom ide o naše dobro, zatiaľ čo v skutočnosti im ide len o naše ešte väčšie zotročenie, ovládnutie, podmanenie a okradnutie.

Oprávnená nespokojnosť ľudí s nedostatkami v spoločnosti a v politike, a ich legitímna snaha o zlepšenie pomerov bola teda žiaľ organizátormi protestných zhromaždení za slušné Slovensko, opozíciou, mimovládnymi organizáciami a mainstreamovými médiami zneužívaná k dosiahnutiu nekalých cieľov, ktorými je ešte väčšie rozkradnutie, zotročenie a ovládnutie Slovenska západom, prostredníctvom západu naklonených opozičných strán a ich novej vlády po predčasných voľbách. Jedine z tohto dôvodu bolo všetko smerované do predčasných volieb. Bol to len boj o moc a geopolitický vplyv.

Áno, vláda Róberta Fica mala svoje chyby! Ale myslíte si, že tá nová, zložená z opozičných strán by ich nemala? Ak si to myslíte, veľmi sa mýlite, pretože aj oni by mali svoje kauzy, ibaže zo strany západu, ktorému by otrocky slúžili by nevznikla nikdy potreba zvrhnúť ich vládu oranžovou revolúciou tak, ako vládu Róberta Fica, ktorá nebola západným záujmom po vôli, pretože inak by sa toto všetko nedialo. Bola to totiž vláda, ktorá aj napriek všetkým svojim chybám predsa len hájila záujmy Slovenska. A to do takej miery, že sa stala západu tŕňom oku a musela byť zvrhnutá. A k tomu vo svojej bezbrehej naivite dobre poslúžili davy, zmanipulované mainstreamom, mimovládnymi organizáciami a opozíciou.

Súčasná opozícia nemá čo veľmi Slovensku ponúknuť a už vôbec nepredstavuje nejaký vyšší morálny kredit, než mala vláda Roberta Fica. Západu je to však úplne jedno tak, ako mu to bolo jedno trebárs v prípade diktátora Pinocheta. Je mu jedno, kto bude pri moci a nakoľko je morálny, len nech verne slúži západným záujmom a ide proti vlastnému ľudu.

Ale nám by to predsa jedno byť nemalo! My sa predsa nesmieme dať nikdy naivne zmanipulovať do protestov za niečo, čo sa nakoniec obráti proti nám, pretože to v podstate od samého začiatku bolo proti nám zamerané. Súčasná opozícia, dychtiaca po moci a plná nenávisti voči vláde Smeru, spolu s mimovládnymi organizáciami, meinstramovými médiami a organizátormi protestov za slušné Slovensko neustále a napriek všetkým doterajším ústupkom pretláčala predčasné voľby, ktoré mali byť akýmsi spoločným koncentrátom bezohľadných západných záujmov a ich vlastnej túžby po moci. A tohto cieľa malo byť dosiahnuté aj za cenu destabilizácie a majdanizácie Slovenska.

Milí slušní ľudia! Chcete naozaj spravodlivú vládu a spravodlivú spoločnosť? Potom sa predovšetkým usilujte byť spravodlivými vo svojich vlastných životoch, pretože jedine spravodlivému sa môže dostať spravodlivosti!

Milí slušní ľudia, chcete naozaj čestnú vládu s čistými rukami? Ak áno, potom sa sami usilujte byť čestnými a mať čisté ruky, pretože len čestným ľuďom s čistými rukami sa môže dostať čestnosti.

Milí slušní ľudia! Žiadate spravodlivosť, ale ste vy sami spravodlivými, alebo sa o to aspoň snažíte? Lebo vždy môžete nakoniec dostať len to, čo si zaslúžite!

Požadujte čisté ruky? Ale máte vy sami čisté ruky? Lebo vám samotným sa môže dostať vždy iba toho, čo si zaslúžite!

Lebo nad všetkými vášnivými rečníckymi prejavmi, túžbami a požiadavkami davov stoja vyššie zákony, ktoré nám vždy nadeľujú iba to, čo nám náleží.

Ako sa totiž do hory volá, tak sa hory ozýva! Čo teda do zákonov tohto univerza svojim jednaním, myslením a hodnotami vložíme, presne to sa nám nakoniec v celkom konkrétnej podobe vráti. A to aj v prípade charakteru našej vlastnej vlády! Charakter našej vlády totiž nie je možné vykričať, vyprotestovať a vydemonštrovať na námestiach, pretože jej charakter bude vždy len odrazom a zrkadlom charakteru nás samotných. Na toto pamätajte!

PS. Na Slovensku sa stala impulzom k zvrhnutiu pre západ nepohodlnej vlády vražda novinára. Jej bezohľadným zneužitím dostala opozícia, mimovládne organizácie a mainstreamové médiá emocionálne rozvášnené davy do ulíc a nasmerovali ich na zvrhnutie vlády a dosiahnutie predčasných volieb. V Čechách zase mimovládne organizácie svojou propagandou na školách poštvali ešte nesvojprávnu mládež do ulíc, aby protestovala proti západu nepohodlnému prezidentovi Zemanovi a Babišovi.

Z tohto pohľadu je teda zásadným omylom kričať na námestiach, že budeme chrániť mimovládne organizácie. Chrániť by sme mali predovšetkým vlastný národ pred rozkladným vplyvom mimovládnych organizácií, ktoré, financované z cudzích peňazí, presadzujú tieto cudzie záujmy pod pláštikom dobra, humanizmu a demokracie. A to ako na Slovensku, tak i v Čechách.

O vnútornom nepokoji, ktorý drása naše duše

23.07.2022

Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to tichá túžba po niečom neznámom. Po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť vnútorný hlad duše a uhasiť jej vnútorný smäd. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili pochopiť, nájsť a zistiť, o čo vlastne ide a k čomu ich to neustále vnútorne ženie a pudí, namiesto toho [...]

O životnej potrebe dôvery v dňoch zúfalstva

28.06.2022

Pred stáročiami predpovedaná veľká očista nastala! Všetko, čo na nás v poslednej dobe dopadá, je toho svedectvom. Dianie na zemi prudko zovrelo ako voda v hrnci. A zovrelo preto, lebo našu planétu zasahuje zvýšená žiara Pánovho Svetla. Tak, ako v žiare slnka a v horúčave leta dozrieva na poliach všetko k žatve, rovnako aj v žiare Svetla Najvyššieho v nadchádzajúcej [...]

Hviezda súdu prichádza!

23.06.2022

K Zemi sa blíži súd! Jeho priebeh bude závisieť od postoja ľudí. Od toho, nakoľko vo svojom živote stoja alebo nestoja v súlade so Zákonmi stvorenia, čiže v súlade s Božou Vôľou! Čím väčší bude tento súlad, tým menšie negatívne dôsledky bude mať pre našu civilizáciu postupné približovanie sa hviezdy súdu. Skúsme si teoreticky predstaviť, že by sa na Zemi do [...]

Schlesingerová

Exšéfka nemeckej ARD čelí vyšetrovaniu, že si za štátne užívala

08.08.2022 21:23

Schlesingerová rezignovala len minulý týždeň.

TU160M

Rusko už neukáže svoje zbrane Američanom, odstúpilo od dohody

08.08.2022 19:47

Moskva sa nazdáva, že podmienky navrhované Washingtonom by "poskytovali Spojeným štátom jednostranné výhody.

slnečnice, sucho

Francúzsko zasiahla štvrtá vlna horúčav, nedostatok vody sa stupňuje

08.08.2022 19:14

Meteorologický ústav eviduje najhoršiu situáciu od začiatku meraní z roku 1958.

Ukrajina krst kniha rozprávky Múdry slávik

V Bratislave pokrstili knihu ukrajinských rozprávok, pomôže predajcom Nota Bene

08.08.2022 19:01

Ide o reedíciu knižky, ktorá na Slovensku vyšla pred 41 rokmi.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 580
Celková čítanosť: 1490352x
Priemerná čítanosť článkov: 2570x

Autor blogu

Kategórie