Založ si blog

Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach!

Neuveriteľne priepastné sú hlbiny zla a normálnemu, slušnému človeku je nepochopiteľné, čoho všetkého sú schopní ľudia, slúžiaci tomuto princípu. Akej sú schopní ľsti, zákernosti, pretvárky, podvodu a klamstva. Takéto niečo sa doslova vymyká pochopeniu dobrosrdečných, slušných ľudí, ktorým sú podobné veci bytostne cudzie. Avšak práve preto sú v súčasnosti služobníkmi tohto deštruktívneho princípu slušní ľudia nedôstojne manipulovaní!

Väčšina z nich prichádza na námestia vyjadriť svoje ľudské a občianske rozhorčenie nad vraždou novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zároveň prichádzajú vyjadriť svoju nevôľu voči súčasnej vláde, ktorá už dlhšiu dobu zlyháva v základných mravných princípoch.

A majú pravdu! Majú pravdu v tom, že vláda je prehnitá, pretože dlhodobo kryje nekalú činnosť viacerých svojich členov, ako i mnohých vláde blízkych osôb. Vláde Róberta Fica sa tiež dostáva aj z hľadiska vyšších zákonitostí presne toho, čo si vo svojej arogancii moci, nerešpektujúcej základné mravné princípy zaslúži. Lebo ako sa vraví, Božie mlyny melú pomaly, ale isto!

Preto slušní ľudia na námestiach celkom oprávnene požadujú novú kvalitu a čisté ruky. A práve v tejto zmene nekvality za novú kvalitu vidia oprávnenie a hlavný účel všetkých demonštrácií, ktoré v súčasnosti prebiehajú na Slovensku.

Toto všetko je však iba časťou celkovej pravdy! Je to iba lícová strana mince! Ale ako vieme, každá minca má aj svoj rub! Avšak práve tento rub, túto odvrátenou tvár súčasného diania nie je väčšina slušných ľudí schopná vnímať, pretože sa vo svojej zvrátenosti jednoducho vymyká hraniciam chápania priemerného, pozitívne uvažujúceho človeka.

Oným tragickým a desivým rubom súčasného diania je skutočnosť, že sily, bažiace po moci a dokonale znalé naivity dobrosrdečných ľudí, premyslene a rafinovane manipulujú ich legitímnym rozhorčením zo spoločenskej a politickej situácie, aby dosiahli svoje vlastné ciele. Vedome teda manipulujú s ich legitímnym odporom voči prehnitej vláde a tiež i s ich oprávneným rozhorčením nad vraždou dvoch mladých ľudí. Ľudia boli vyburcovaní, aby vyšli do ulíc, zvrhli vládu a vyvolali rozvrat spoločnosti. A v tomto rozvrate sa má vyprofilovať nová štátna moc, ktorá bude oveľa viacej naklonená prozápadným, a voči Slovensku deštruktívnym snahám.

Súčasné demonštrácie, na ktorých prejavujú slušní ľudia svoje oprávnené rozhorčenie sa teda v skutočnosti dejú v réžii transatlantických štruktúr a ich domácich prisluhovačov, ktorí sa túžia dostať k moci a okradnúť národ o všetko, čo mu ešte zostalo. O pitnú vodu, o pôdu, alebo o podniky vo vlastníctve štátu. Ide tu teda v skutočnosti len o boj o moc a o geopolitický vplyv, pričom k dosiahnutiu tohto účelu dokonale poslúžilo premyslené zneužitie oprávneného rozhorčenia slušných ľudí z vraždy novinára a z prehnitej vlády. A slušní ľudia vo svojej naivnej dobrosrdečnosti nespoznávajú, ako sa týmto spôsobom stali iba nástrojom v cudzích rukách, určeným na dosiahnutie vytýčených cieľov. Ďalej bude nasledovať už len dianie v duchu slov: po použití odhodiť!

Ide o osvedčený a už mnohokrát v rôznych častiach sveta úspešne aplikovaný postup. Či už v Líbyi, v Sýrii, alebo na Ukrajine. No a konečným cieľom toho osvedčeného, manipulatívneho zneužívania oprávnenej nespokojnosti slušných ľudí, v réžii transatlantických deštruktívnych síl nebolo doposiaľ nič iného, ako deštrukcia. Deštrukcia spoločnosti a národa, z ktorej vždy nakoniec profitujú iba tieto zákerné skryté sily a ich poslušní domáci lokaji. Ale nikdy nie národ, protestujúci za zlepšenie domácich pomerov.

Mnohí zo slušných ľudí, ktorí sú dnes na Slovensku vo svojom oprávnenom rozhorčení zo súčasnej vlády takto manipulovaní sú veriaci. A títo veriaci, ale aj všetci ostatní by mali vedieť, že Kristus, dokonale poznajúci zákernú záludnosť zla, nás pred ňou varoval slovami: Dávajte si dobrý pozor na všetkých, ktorí k vám budú prichádzať ako baránkovia, ale vo vnútri to budú draví vlci!

A presne takýmito vlkmi sú súčasní opoziční, mimovládni a západní baránkovia, nabádajúci slovenský národ k zvrhnutiu vlády. Sú to vlci, ktorí slušných ľudí oklamali svojim rúchom baránka a prostredníctvom ich oprávnených protestov sa snažia dosiahnuť svoje dravčie ciele. Štvú národ proti súčasnej vláde mafiánov a zlodejov, aby po jej násilnom zvrhnutí zostavili svoju vlastnú vládu ešte horších zlodejov, mafiánov a úžerníkov. A navyše zapredancov a slepých poskokov západu.

Milí slušní ľudia, protestujúci na námestiach! Vaša oprávnená nespokojnosť sa stala len obyčajným nástrojom v rukách transatlantických štruktúr, ktorých lokaji, to jest väčšina opozičných poslancov, mimovládne organizácie, mainstreamové médiá, herci, spisovatelia a iní pseudo intelektuáli sa snažia o prevzatie moci. O nič iného tu nejde! Nejde vôbec o vaše dobro, ani o dobro slovenského národa! Ide len o nastolenie takej vlády, ktorá by bola oveľa ústretovejšia zámerom transatlantických síl na dosiahnutie úplného zotročenia a rozkradnutia Slovenska, než bola súčasná vláda Róberta Fica.

Kedysi dávno žil národ Inkov. Inkovia sami seba nazývali deťmi Slnka. A hoci išlo o národ maximálne dobrosrdečný, bieli dobyvatelia mu privodili strašný koniec. Tento národ bol totiž tak dobrosrdečne naivný, že nedokázal čeliť ľsti, prehnanosti a zákernosti bieleho človeka, s jeho túžbou po zlate a moci. Boli totiž jednoducho ako baránkovia, neschopní čeliť vlkom.

Poučenie, ktoré by si z toho mohli zobrať všetci súčasní slovenskí slušní ľudia je nasledovné: človek môže byť sám osebe dobrý, slušný, čestný a mravný, ale pretože žije vo svete zla, ľstivosti a bezohľadnosti, musí byť zároveň nevyhnutne ostražitý! Má žiť ideálu dobra, ale musí si byť vedomý aj úkladov, úskokov a zákernosti zla! Musí sa mať pred ním na pozore, pretože inak, vo svojej dobrosrdečnej naivite utrpí nevyhnutne škodu. Svojim nedostatkom ostražitosti a bdelosti totiž umožňuje zlovoľným, aby ho oklamali, aby ním manipulovali a jeho dobrosrdečnosti zneužili k dosiahnutiu svojich vlastných, zištných, mocenských a bezohľadných cieľov, zameraných v konečnom dôsledku práve proti týmto dobrákom.

A mimochodom, ak hovoríme o osude indiánov, najmä tých severoamerických vo vzťahu k bielym dobyvateľom, je v tom niečo viac ako symbolické. Medzi belochmi a indiánmi bolo uzatvorených veľa vzájomných zmlúv, z ktorých belosi porušili viac, ako deväťdesiat percent, čo je historicky dokázané. Indiáni totiž zmluvám naivne dôverovali, zatiaľ čo pre belochov to boli takmer vždy len akty ľstivosti, prostredníctvom ktorých postupne pripravovali naivných indiánov o ďalšie a ďalšie územia. Až ich nakoniec zákerne zbavili akýchkoľvek práv na svoju vlastnú zem a zvreli do rezervácií.

A tento princíp falošnej ľstivosti, prostredníctvom ktorého služobníci princípu zla dosahujú svojich vlastných zištných cieľov sa stal v posledných desaťročiach integrálnou súčasťou americkej zahraničnej politiky. Ide o princíp, ktorý je už samozrejme moderným spôsobom sofistikovaný, ale vo svojom základnom ryse je to stále rovnaké. Takýmto spôsobom to bolo efektívne uplatnené voči mnohým národom sveta, ktoré boli nakoniec olúpené o všetko ekonomické a prírodné bohatstvo a stali sa cudzincami na svojom vlastnom území.

Tento osvedčený princíp ľsti, kedy jedna strana naivne prvoplánovo verí, že veci sa dejú v mene dobra a spravodlivosti, zatiaľ čo druhá strana od samého začiatku zneužíva túto dobrosrdečnú naivitu na dosiahnutie svojich vlastných, nekalých cieľov, tento osvedčený princíp manipulatívnej ľstivosti sa v súčasnosti odvíja pred našimi očami v priamom prenose na slovenských námestiach.

A nakoniec ešte jedna dôležitá vec. Skutočný vzostup národa sa nikdy nerodí z pokriku davov! Skutočný vzostup národa sa odvíja jedine od vnútorného, duchovného, morálneho a mravného vzostupu každého jednotlivca, tvoriaceho základnú bunku národa.

Lebo jedine národ, usilujúci o dobro, spravodlivosť, ľudskosť a ušľachtilosť môže dúfať, že sa mu dostane spoločenskej a politickej reprezentácie rovnakých kvalít. Práve takto to totiž funguje na základe železnej logiky zákona spätného pôsobenia, činného v našom univerze, prostredníctvom ktorého sa každému jednotlivcovi i každému národu dostane presne toho, čo si zaslúži. Bez zásadnej vnútornej zmeny k lepšiemu je preto akákoľvek vonkajšia zmena vlády vždy len kozmetická a kontraproduktívna.

V roku 1989 sme boli nespokojní so socialistickým zriadením a zvrhli sme ho, pretože sme sa cítili byť utláčanými a dúfali sme, že bude lepšie.

Dnes, v roku 2018 sú ľudia opäť na námestiach, pretože nie sú spokojní s vládou a dúfajú, že keď vládu zvrhnú, budú sa mať lepšie.

Je však takmer stopercentne isté, že sa tým nič zásadného nezmení, pretože ľudia samotní sa duchovne nezmenili a zostávajú stále rovnakými. A preto tak, ako sme v roku 89 zmenili len vtedajšiu formu útlaku ideológie na novú formu útlaku kapitálu a peňazí, tak v roku 2018 zmeníme iba Ficovu nemorálnu vládu, za novú vládu presne rovnakých, ak nie ešte viac nemorálnych ľudí s jediným zásadným rozdielom: že budú oveľa viacej vychádzať v ústrety zámerom transatlantických štruktúr, ktoré sa v skrytosti samé, prostredníctvom svojich nastrčených a financovaných bábok podieľajú na organizovaní nepokojov.

Zmenou vlády sa teda v podstate vôbec nič nezmení, ak sa nezmení súčasný politický systém. Vo svete už existujú dobré a fungujúce príklady, ako by sa to dalo po novom, trebárs princíp priamej demokracie vo Švajčiarsku.

Ale ani to nie je samospasiteľné, pokiaľ národ samotný neprecitne duchovne, morálne a mravne. Lebo iba morálné, mravné a duchovné pozdvihnutie národa mu môže priniesť spravodlivosť, čestnosť a ľudskosť, za ktoré v súčasnosti bojuje na námestiach. Tohto cieľa však nikdy nedosiahne skandovaním, ani demonštráciami, ale jedine snahou každého jednotlivca, alebo minimálne aspoň väčšej časti národa o spravodlivosť, ľudskosť a čestnosť. Jedine potom budeme môcť mať nakoniec aj takú vládu, ktorá bude sama reprezentovať všetky tieto kvality.

 

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

27.02.2023

Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“ Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné [...]

Nepoškvrnené počatie Krista! Ako to bolo naozaj? 2

02.12.2022

V rozhlasovom vysielaní v predvianočnom období dostávajú často priestor mnohí predstavitelia rôznych cirkví a vierovyznaní. V jednom z takýchto vstupov položila poslucháčka telefonicky otázku prítomnému kňazovi, ako by vysvetlil účinkovanie Ducha pri Ježišovom počatí. Dotyčný povedal, že k vyčerpávajúcej odpovedi by bol potrebný obsiahly a komplikovaný teologický [...]

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

28.11.2022

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera [...]

Keir Starmer / George Robertson /

Británia ide zbrojiť pod taktovkou exšéfa NATO. Ten varoval pred "smrtiacim kvartetom"

16.07.2024 11:54

V prvej polovici roku 2025 má vzísť správa o stave britských ozbrojených síl.

Zubrohlava

V Zubrohlave na Orave majú mimoriadnu situáciu, odtrhlo im breh pri ceste

16.07.2024 11:43

Na miesto by mali v utorok doraziť statik a projektant.

Denys Šmyhal / Petr Fiala /

Fiala privítal v Strakovej akadémii ukrajinského premiéra Šmyhala a ministrov

16.07.2024 11:34

Česko patrí medzi podporovateľov krajiny, ktorá vyše dva roky čelí ruskej vojenskej invázii.

orbán, Si Ťin-pching

Orbán listom informoval Michela o svojich návštevách Ruska, Číny či USA

16.07.2024 11:15

Maďarský premiér v liste vyzval predsedu Európskej rady na rokovania s Čínou o mierovej konferencii, ako aj na obnovenie diplomatických vzťahov s Ruskom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 586
Celková čítanosť: 1720112x
Priemerná čítanosť článkov: 2935x

Autor blogu

Kategórie